1. Prawa Klienta z tytułu rękojmi w przypadku wady kupowanego towaru regulowane są przez przepisy ustawowe. Sprzedawca jest uprawniony odmówić wykonania wybranego przez Klienta rodzaju świadczenia z rękojmi, gdyby wiązało się ono z nadmiernymi kosztami, a możliwe jest wykonanie świadczenia innego rodzaju bez szkody dla Klienta.
  2. Okres rękojmi wynosi dla Klienta rok od dostawy towaru.
  3. Klient powinien zgłosić swoje roszczenia tytułem rękojmi, podając swoje nazwisko i adres, numer zamówienia artykułu oraz pokrótce – podstawy swojego roszczenia w ww. okresie na adres email kontakt@fabrykapodkladek.pl, albo według Państwa wyboru, listownie za pośrednictwem poczty na adres: Esprit Design Łukasz Brzostek, ul. Tęczowa 7, 05-126 Stanisławów Pierwszy.
  4. Czas w jakim Sprzedawca rozpatrzy roszczenia wynosi 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
  5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady dostarczonego towaru, które powstały w wyniku niewłaściwego używania towaru lub jego zmiany w sposób niezatwierdzony przez Sprzedawcę.
  6. W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca może poprosić Klienta o przesłanie zdjęć reklamowanego towaru.

Koszyk

0

Koszyk jest pusty.